Desatero marathonce

◾️ Trénink běhu marathonského předpokládá zralý věk (nejméně 26 roků), dokonalé zdraví a idealismus.

◾️ Pro marathonce, více než pro jakéhokoliv atleta, platí pravidlo, že forma se získává již v zimě.

◾️ Hlavní zásada marathonce musí býti: denně trénovat. Střídá cvičení v tělocvičně s tréninkem v přírodě.

◾️ Nejdůležitější obsah tréninku jak v zimě a na jaře, tak i později v prvých měsících léta, musí býti lesní a silniční běhy, 20-30 km dlouhé.

◾️ Turistickou chůzi (25-40 km) provádí v těžkých botách a prokládá ji delšími vložkami běhovými až 1 km dlouhými.

◾️ V tělocvičně cvičí průpravné cviky atletické, poskoky, cviky protahovací, gymnastiku účelovou s malými činkami a košíkovou.

◾️ V letních měsících běhá závodně 10-20 km nebo hodinovky. Běh marathonský běží se na podzim, t. j. jednou za rok. Těsně před tímto závodem (1 měsíc) závodí na kratší vzdálenost 5 neb 3 km.

◾️ Velmi pravidelně kontroluje svoji váhu. Klesne-li pod normální atletickou váhu, ihned přestane s tréninkem.

◾️ Zvláštní péči musí věnovati svým nohám a střevícům, které musí míti silnou gumovou podrážku.

◾️ Pravidelná lázeň, občasná pára a masáže jsou předpokladem pro zdárné pokračování v tréninku a pro udržení se ve formě.

František Vojta,
náčelník ČAAU, rok 1940

Napsat komentář

Your email address will not be published.